Skip to main content

Tia cực tím và tia hồng ngoại đều sinh ra từ bức xạ mặt trời và có tác động nhất định đối với sức khỏe và làn da của mỗi người. Cả hai loại tia này đều không thể nhìn thấy bằng mắt thường