Skip to main content

Da hỗn hợp giống như một đứa trẻ "đỏng đảnh" và khó chiều đòi hỏi bạn phải tìm ra cách chăm sóc ưu việt nhất có thể. Việc chống nắng cho da hỗn hợp hàng ngày sẽ trở nên đơn giản và hiệu quả hơn nếu bạn biết một số mẹo dưới đây